Prof. Dr. MAKBULE CAVİDAN ARAR NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. MAKBULE CAVİDAN ARAR

T: (0282) 250 5751

M mcarar@nku.edu.tr

W mcarar.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Ana Bilim Dalı:
Tıpta Uzmanlık
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
Öğrenim Yılları: 1993-1997
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1990
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
2014-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
2011-2014
Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
2007-2011
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
1999-2007
Uzman Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
1997-1999
Arş. Gör. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
1993-1997
İdari Görevler
Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2016-
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2016-
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2011-
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
2011-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. HEKİMOĞLU ŞAHİN S., ÇOLAK A., İNAL M. T., ARAR M. C., YANDIM T., Total Intravenous Anesthesia Management Of A Patient With Cerebral Palsy During Cesarean., The Internet Journal of Anesthesiology, 2008.
Özgün Makale SSCI
2. ARAR M. C., EGE T., GÜRKAN S., PAMUKÇU Z., DURAN E., Efficacy of Vitamin-E Usage to Prevent Non-Traumatic Injury of Prostate Gland in Cases That Experienced Open Heart Surgery., The Internet Journal of Anesthesiology, 2007.
Özgün Makale SSCI
3. ARAR M. C., İNAL M. T., ÇOLAK A., GÜNDAY I., Succesful Use Of Continuous Spinal Anesthesia Technique For Femoro-Popliteal By-Pass In A Patient With Congestive Heart Failure And Pulmonary Hypertension., The Internet Journal of Anesthesiology, 2007.
Özgün Makale SSCI
4. ARAR M. C., ÇOLAK A., EGE T., TARİKÇİ E., PAMUKÇU Z., The Effect Of Levosimendan Following Cardiac Surgery: Two Case Reports., The Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2007.
Özgün Makale SSCI
5. ARAR M. C., EGE T., US M., ÇIKIRIKÇIOĞLU M., DURAN E., Analysis of C-Reactive Protein and Biochemical Parameters in Pericardial Fluid., Yonsei Medical Journal, 2006.
Özgün Makale SCI
6. EGE T., ARAR M. C., KAYA G., KARAMANLIOĞLU B., PAMUKÇU Z., TURAN F. N., Effects of Sevoflurane, Isoflurane and Propofol Infusion Post-operative Recovery Criteria in Geriatric Patients., J Int med Res, 2005.
Özgün Makale SCI
7. ARAR M. C., EGE T., CANBAZ S., ÇIKRIKÇIOĞLU M., SUNAR H., YÜKSEL V., DURAN E., The importance of aprotinin and pentoxifyline in preventing leukocyte sequestration and lung injury caused by protamine at the end of cardiopulmonary bypass surgery., Thorac Cardiov Surg, 2004.
Özgün Makale SCI
8. KARAMANLIOĞLU B., ARAR M. C., ALAGÖL A., ÇOLAK A., GEMLİK İ., SÜT N., Preoperative oral celecoxib versus preoperative oral rofecoxib for pain relief after thyroid surgery., EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY, 2003.
Özgün Makale SCI-Expanded
9. ARAR M. C., EGE T., CANBAZ S., ÇIKRIKÇIOĞLU M., EDİS M., DURAN E., The Importance of Pulmonary Artery Circulation during Cardiopulmonary Bypass., The Journal of International Medical Research, 2003.
Özgün Makale SCI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. GÜRKAN S., GÜR Ö., ARAR M. C., DONBALOĞLU O. M., EGE T., Büyük safen ven yetmezliğinde manuel 980 NM lazer çıplak uçlu fiber ile otomatik geri çekme sistemli 1470 NM radial fiber lazerin karşılaştırılması; Erken Dönem Etkinlik ve Komplikasyonların Analizi., Damar Cer Dergi, 2013.
Özgün Makale
2. GÜR Ö., GÜRKAN S., ÖZKARAMANLI G. D., ARAR M. C., EGE T., Endovasküler Abdominal Aortik Anevrizma Tamirlerinde Erken Dönem Sonuçları (6 aylık takip)., Damar Cer Dergisi, 2013.
Özgün Makale
3. GÜR Ö., GÜRKAN S., ÖZKARAMANLI GÜR D., ALPSOY Ş., ARAR M. C., Sol ön inen koroner arter anevrizması, nadir gözlenen bir olgu “left anterior desending coronary artery aneursym, rare case, Koşuyolu Kalp Dergisi, 2013.
Özgün Makale
4. HEKİMOĞLU ŞAHİN S., HEYBELİ N., ÇOLAK A., ARAR M. C., ALAN K., ÇOPUROĞLU C., YILMAZ B., SÜT N., Comparison of different anesthtetic techniques on postoperative outcomes in elderly patients with hip fracture., Türkiye Klinikleri J Med Sci Dergisi, 2012.
Özgün Makale
5. GÜRKAN S., GÜR Ö., ARAR M. C., EGE T., Yeni bir merkez: Adult Kalp Cerrahisinde İlk Altı Ayın Analizi., Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci Dergisi, 2012.
Özgün Makale
6. ÇOLAK A., ARAR M. C., HEKİMOĞLU ŞAHİN S., SÖKER A., GÜNDAY I., TURAN F. N., Endotrakeal tüp kafının doğru basınçta şişirilmesinde anestezist deneyimi önemlimi?, J Clin Exp Invest Dergisi, 2010.
Özgün Makale
7. ÇOLAK A., HEKİMOĞLU ŞAHİN S., ARAR M. C., SÖKER A., Epidermolizis büllosalı hastada anestezi yönetimi:olgu sunumu., Turkiye Klinikleri J Anest Reanim Dergisi, 2010.
Özgün Makale
8. HEKİMOĞLU ŞAHİN S., ÇOLAK A., ARAR M. C., KARLIKAYA H. C., GÜNDAY I., SÜT N., KARAKOCA Y., Total intravenöz anestezi altında terapötik bronkoskopik girişimlerin retrospektif analizi., GKD Anest Yoğ Bak Dern Dergisi, 2010.
Özgün Makale
9. ŞAHİN S. H., ÇOLAK A., ARAR M. C., Anesthesia management of a patient with gorlin-goltz syndrome:risk of diffıcult airway., Turkiye Klinikleri J Anest Reanim Dergisi, 2009.
Özgün Makale
10. ÜSTÜN B. . E., ARAR M. C., ÇOLAK A., TURAN F. N., PAMUKÇU Z., Major Abdominal Cerrahi Uygulanan Olgularda Torasik epidural analjezinin hemodinami, derlenme ve postoperatif analjezi üzerine etkileri., GKD Anest Yoğ Bak Dern Dergisi, 2009.
Özgün Makale
11. ÇOLAK A., ARAR M. C., EGE T., SÖKER A., KARGI M., GÜNDAY I., TURAN F. N., Kardiyopulmoner Baypas Sırasında Normal Ve Düşük Hematokrit Düzeyinin Kognitif Fonksiyonlara Etkisi., GKD Anest Yoğ Bak Dern Dergisi, 2008.
Özgün Makale
12. KARAÇAYIR Y., ARAR M. C., ÇOLAK A., PAMUKÇU Z., Deksmedetomidinin Genel Anestezi ve Epidural Anestezide Vücut Sıcaklığı Değişikliği ve Titreme Üzerine Etkileri., Türk Anest Rean Der Dergisi, 2007.
Özgün Makale
13. ÇOLAK A., ARAR M. C., EGE T., SEVDİ S., TURAN F. N., PAMUKÇU Z., Kardiyak Cerrahi Sırasında Heparin Antikoagülasyonu Sonrası Aktive Edilmiş Pıhtılaşma Zamanı Ölçümü İçin Zaman Önemli mi?, GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg, 2007.
Özgün Makale
14. ÇOLAK A., ARAR M. C., İNAL M. T., OĞUZHAN N., PAMUKÇU Z., Yüksek Kardiyak Riskli Hastada Sürekli Spinal Anestezi Uygulaması: Olgu Sunumu., Trakya Üniv Tıp Fak Dergisi, 2007.
Özgün Makale
15. ARAR M. C., ÇOLAK A., ALAGÖL A., EGE T., DURAN E., PAMUKÇU Z., Kardiyopulmoner Bypass sırasında Kalp Akciğer Pompasına Sevofluran Eklenmesinin Analjezik Tüketimi ve Derlenme Üzerine Etkileri., GKD Anest Yoğ Bak Dern Dergisi, 2006.
Özgün Makale
16. DURAN E., SUNAR H., EGE T., CANBAZ S., ÇIKIRIKÇIOĞLU M., ARAR M. C., HALICI Ü., ÇAKIR H., Off-Pump Koroner Baypas Sonuçlarının Değerlendirilmesi., Trakya Üniv Tıp Fak Dergisi, 2006.
Özgün Makale
17. ARAR M. C., ALAGÖL A., KAYA G., GÜNDAY I., TURAN N., Geriyatrik Acil Olgularda Albumin Düzeylerinin Derlenme ve Hospitalizasyon Sürelerine Etkileri., Türk Anest Rean Der Dergisi, 2005.
Özgün Makale
18. ARAR M. C., KAYA G., KAHRAMANOĞLU B., ALAGÖL A., ÖZDEN A., PAMUKÇU Z., Geriyatrik hastalarda sevofluran ve isofluranın derlenme kriterleri üzerine etkilerinin karşılaştırılması., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005.
Özgün Makale
19. YORULMAZ V., ARAR M. C., TURAN F. N., PAMUKÇU Z., Koroner Arter cerrahisinde, Sevofluran ve Yüksek Doz Fentanil Anestezisinin, Hemodinami ve Postoperatif Derlenme Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması., Türk Anest Rean Der Dergisi, 2005.
Özgün Makale
20. ARAR M. C., ALAGÖL A., ESGİN S., TURAN F. N., PAMUKÇU Z., Abdominal cerrahide klonidin ve tramadol premedikasyonu: İndüksiyon, hemodinami ve erken postoperatif ağrı üzerine etkileri., Türk Anest Rean Der Dergisi, 2004.
Özgün Makale
21. EGE T., CANBAZ S., ÇIKIRIKÇIOĞLU M., ARAR M. C., EDİS M., DURAN E., Açık kalp cerrahisinde ameliyat öncesi heparin kullanımının ameliyat sonrası drenaja etkisi., HKK Cerrah Bül Dergisi, 2003.
Özgün Makale
22. EGE T., CANBAZ S., ÇIKIRIKÇIOĞLU M., ARAR M. C., EDİS M., DURAN E., Kalp cerrahisinde ameliyat öncesi solunum fonksiyon testlerinin önemi., HKK Cerrah Bül Dergisi, 2003.
Özgün Makale
23. EGE T., CANBAZ S., SUNAR H., ÇIKIRIKÇIOĞLU M., ARAR M. C., YÜKSEL V., DURAN E., Kalp cerrahisi ve akut respiratuvar distress sendromu., HKK Cerrah Bül Dergisi, 2003.
Özgün Makale
24. EGE T., ÇIKIRIKÇIOĞLU M., ARAR M. C., ACIPAYAM M., DURAN E., Açık Kalp Cerrahisinde Farklı İki Heparin Nötralizasyon Yönteminin Postoperatif Drenaja Etkisi., Gülhane Tıp Dergisi, 2002.
Özgün Makale
25. EGE T., CANBAZ S., ARAR M. C., YÜKSEL V., DURAN E., An important parameter used in cardiac Surgery: Mıxed Venous Oxygen Saturation., Koşuyolu Heart Journal Dergisi, 2002.
Özgün Makale
26. ARAR M. C., ALAGÖL A., KAYA G., KARAMANLIOĞLU B., PAMUKÇU Z., Apert sendromlu bir bebekte anestezi sorunları., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002.
Özgün Makale
27. EGE T., ARAR M. C., CANBAZ S., ÇIKIRIKÇIOĞLU M., SUNAR H., EDİS M., DURAN E., Can Progression of Subsequent Hypoxia be Estimated by Preoperative Pulmonary Function Tests After Coronary Byass Grafting?, Koşuyolu Heart Journal Dergisi, 2002.
Özgün Makale
28. CANBAZ S., ARAR M. C., EGE T., SUNAR H., ÇIKIRIKÇIOĞLU M., ACIPAYAM M., DURAN E., Koroner arter cerrahisi sonrası gelişen nörolojik komplikasyonlar., Gülhane Tıp Dergisi, 2002.
Özgün Makale
29. EGE T., CANBAZ S., SUNAR H., ÇIKIRIKÇIOĞLU M., ARAR M. C., DURAN E., Perikardiyal Sıvıdaki Kan Hücreleri ile Gaz Analizi Sonuçlarının İrdelenmesi., HKK Cerrah Bül Dergisi, 2002.
Özgün Makale
30. EGE T., ÇIKIRIKÇIOĞLU M., ARAR M. C., DURAN E., Reactive Protein Analyses of Pericardial Fluid., Koşuyolu Heart Journal Dergisi, 2002.
Özgün Makale
31. Çıkırıkçıoğlu m., ARAR M. C., SUNAR H., EDİS M., CANBAZ S., Düğümlenmiş Pulmoner Arter Kateterinin Çıkarılmasında Uygulanabilecek Yöntemler., T Klin Cardiovascular Surgery Dergisi, 2001.
Özgün Makale
32. ARAR M. C., KAHRAMANLIĞLU B., GÜRELER C., PAMUKÇU Z., KAVAK F., Skleroderma ve Anestezi., Trakya Üniv. Tıp Fak. Dergisi, 2001.
Vaka Takdimi
33. alagöl selcan a., ARAR M. C., ÇOLAK A., pamukçu z., Transdermal Nitrogliserinin Fentanil ve Bupivakain ile Epidural Anestezi Sonrası Analjezi Üzerine Etkisi., Anestezi Dergisi, 2001.
Özgün Makale
34. pamukçu z., ARAR M. C., KARAMANLIOĞLU B., Bupivakain ile Bupivakain + Morfin Kombinasyonunun Aksiller Pleksus Bloğunda Etkilerinin Karşılaştırılması., Anestezi Dergisi, 1998.
Özgün Makale
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ARAR M. C., KARAMANLIOĞLU B., Kalp ve Damar Cerrahisi Kitabı Cilt 2, Bölüm: Erişkinde Kardiyak Anestezi, Yayın Yeri: Çapa Tıp Kitabevi, Editör: Enver Duran, 2004.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ARAR M. C., GÜRKAN S., AKYÜZ A., GÜR Ö., Epicardial lead implantation for failure of transvenous left ventricular lead implantation in patient with dextrocardia., International Journal of Cardiology (21.11.2013-23.11.2012).
Poster
2. ARAR M. C., GÜR Ö., GÜRKAN S., Early results with 1470-NM dıode laser ablation with radial fiber for incompetent great saphenous vein treatment., International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (21.03.2013-24.03.2012).
Poster
3. ARAR M. C., GÜR Ö., GÜRKAN S., ÖZKARAMANLI GÜR D., Comparıson of pericardiopulmonary window with anterior pericardiostomi technics for pericardial effusion in patient with chronic inflamatuar disease., International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (04.03.2013-06.03.2012).
Poster
4. ARAR M. C., ÇOLAK A., SEVDİ S., GÜNDAY I., SÜT N., The effect of epidurally administered levobupivacaine on recovery from vecuronium - induced neuromuscular block, Annual ESRA (10.11.2009-13.11.2009).
Poster
5. HEKİMOĞLU ŞAHİN S., ÇOLAK A., ARAR M. C., TÜTÜNCÜLER E., SÜT N., YILMAZ B., Basmergen, I. Gunday, N. Turan. The effect of the spinal anesthesia on pulmonary function tests in choronic obstructive pulmonary disease: Levobupivacaine versus bupivacaine., Supplement to Regional Anesthesia and Pain Medicine (09.11.2009-12.11.2009).
Poster
6. ARAR M. C., USTUN B., ÇOLAK A., TURAN F. N., PAMUKÇU Z., Th efects of thorasic epidural analgesia for major abdominal surgery under general anaesthesia on haemodynamics recovery and postoperative analgesia., The 14th World Congress of Anaesthesiologists (02.03.2008-08.03.2008).
Poster
7. ARAR M. C., DEMİREL S., PAMUKÇU Z., ÇOLAK A., TURAN F. N., The effects of the use of esmolol and verapamil for electroconvulsive therapy under general anaesthesia on seizure time and haemodynamic parameters., The 14th World Congress of Anaesthesiologists (02.03.2008-06.03.2008).
Poster
8. ARAR M. C., İNAL M. T., ÇOLAK A., GUNDAY I., Succesful Continuous Spinal Anesthesia in A Patient with Congestive Heart Failure and Pulmonary Hypertension., Congress of the European Federation of IASP Chapters (EFIC) (13.11.2006-16.11.2006).
Poster
9. ARAR M. C., ALAGÖL A., EGE T., BAYRAK F., TURAN F. N., PAMUKÇU Z., Effects of Dexmedetomidine and Esmolol on Hemodynamic Response to Tracheal Intubation., Euroanaesthesaia (02.11.2005-05.11.2005).
Poster
10. ARAR M. C., ALAGÖL A., TURAN F. N., GÜNDAY I., Perioperative intravenous dexmedetomidine infusion in prevention of phantom limb pain., International Forum on Pain Medicine (01.11.2005-04.11.2005).
Poster
11. ARAR M. C., ALAGÖL A., KAYA G., ÇOLAK A., TURAN F. N., GÜNDAY I., Effects of Dexmedetomidine and Esmolol on Hemodynamic Response to Tracheal Intubation., Euroanaesthesaia (01.11.2005-03.11.2005).
Poster
12. ARAR M. C., ALAGÖL A., KAYA G., PAMUKÇU Z., TOKATLIOĞLU D., TURAN F. N., Hemodynamic Effects of Intraoperative Magnesium Administration in patients Undergoing Coronary Artery Bypass Grafting Surgery (Preliminary results)., Euroanaesthesaia (01.11.2005-02.11.2005).
Poster
13. ARAR M. C., ALAGÖL A., EGE T., KOYUNCU O., TURAN F. N., GÜNDAY I., Addition of intravenous dexmedetomidine in axillary plexus blockade., International Forum on Pain Medicine (01.03.2005-04.03.2005).
Poster
14. ARAR M. C., ALAGÖL A., KAYA G., GÜNDAY I., Intraoperative and postoperative effects of thoracic epidural analgesia in patients undergoing colorectal Surgery under general Anesthesia. Preliminary results., nnual ESRA Congress, Grece, Regional Anesthesia and Pain Medicine (29.12.2004-31.12.2004).
Poster
15. ARAR M. C., ALAGÖL A., KAYA G., GÜLER T., DURAN E., TURAN F. N., PAMUKÇU Z., Dexmedetomidine for Sedation After Cardiac Surgery. Preliminary Results., World Congress of Anaesthesiologists (13.12.2004-15.12.2004).
Poster
16. ARAR M. C., ALAGÖL A., EGE T., KAYA G., GÜLER T., TURAN F. N., PAMUKÇU Z., Addition of Magnesium Sulfate Enhancer Axillary Plexus Blockade with: A Double-Blinded Prospective Controlled Study., World Congress of Anaesthesiologists (01.12.2004-04.12.2004).
Poster
17. ARAR M. C., ALAGÖL A., KAYA G., PAMUKÇU Z., ÖZTÜRK N., GÜNDAY I., The Effect of ASA Classification Body Mass Index and Albumine Levels on Recovery and Prognosis in Emergency Cases., European Congress of Anaesthesiology (13.11.2004-15.11.2004).
Poster
18. ARAR M. C., EGE T., ÇIKRIKÇIOĞLU M., CANBAZ S., SUNAR H., EDİS M., YÜKSEL V., DURAN E., The importance of pulmonary artery circulation during cardiopulmonary bypass., International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, (02.11.2003-06.11.2003).
Poster
19. ARAR M. C., ALAGÖL A., KAYA G., TURAN F. N., PAMUKÇU Z., The use of emla cream for catheter insertion under general anesthesia., Congress of EFIC “Pain in Europe IV”, Prague, Czech Republic, Book of Abstracts, (02.11.2003-06.11.2003).
Poster
20. ARAR M. C., ALAGÖL A., KAYA G., TURAN F. N., PAMUKÇU Z., KÖSE S., GÜNDAY I., High thoracic epidural analgesia combined with general anesthesia for pulmonary resection: case report., Congress of EFIC “Pain in Europe IV”, Prague, Czech Republic, Book of Abstracts (02.11.2003-05.11.2003).
Poster
21. ARAR M. C., ÇIKIRIKÇIOĞLU M., CANBAZ S., SUNAR H., EDİS M., EGE T., DURAN E., . The Effects of Preoperative Heparin usage on Postoperative Drainage in Cardiac Surgery., Annual Meeting of The Asian Society for Cardiovasculary Surgery, (02.11.2003-05.11.2003).
Poster
22. ARAR M. C., SUNAR H., ÖZTÜRK M., SALAN A., TÜRE M., HALICI Ü., DURAN E., The Effects of Ventilation on pulmonary Epithelial Permeability During Cardiopulmonary Bypass., Annual Meeting of The Asian Society for Cardiovasculary Surgery (02.11.2003-04.11.2003).
Poster
23. ARAR M. C., ALAGÖL A., ÇOLAK A., PAMUKÇU Z., TURAN F. N., Effect of transdermal Nitroglyserine on Analgesic Period after Fentanyl + Bupivacaine Epidural Anesthesia., European Congress of Anaesthesiology (17.12.2001-20.12.2001).
Poster
24. ARAR M. C., ALAGÖL A., KAYA G., KARAMANLIOĞLU B., PAMUKÇU Z., Apert Syndrome and Anesthesia., European Congress of Anaesthesiology (03.12.2001-06.12.2001).
Poster
25. ARAR M. C., ALAGÖL A., TURAN F. N., PAMUKÇU Z., Comparison of Dehydropenzperidol + Fentanyl vs. Tramadol for Premedication in Thoracotomy Operations., European Congress of Anaesthesiology (02.12.2001-05.12.2001).
Poster
26. ARAR M. C., TURAN A., EMET S., PAMUKÇU Z., Preoperative questionnaire for evaluation patients knowledge on anesthesia and postoperative pain., Annual Meeting of European Society of Anaesthesiologists (18.11.2001-21.11.2001).
Poster
27. ARAR M. C., KAYA G., KARAMANLIOĞLU B., PAMUKÇU Z., TURAN F. N., Comparison of recovery criteria after propofol infusion anaesthesia, sevoflurane and isoflurane anasthesia in geriatric patients., Annual Meeting of European Society of Anaesthesiologists (18.11.2001-20.11.2001).
Poster
28. ARAR M. C., KARAMANLIOĞLU B., ALAGÖL A., ÇOLAK A., GEMLİK İ., Postoperative Analgesic Effects of Preemptively Used Oral New Selective COX-2 Inhibitors After Thyroid Surgery., European Congress of Anaesthesiology (01.11.2001-04.11.2001).
Poster
29. ARAR M. C., KARAMANLIOĞLU B., ALAGÖL A., ÇOLAK A., GEMLİK I., Postoperative analgesic effects of preemptively used oral new selective COX-2 inhibitors after thyroid surgery., World Congress of World Institute of Pain (01.11.2001-04.11.2001).
Poster
30. ARAR M. C., KAYA G., ALAGÖL A., TURAN F. N., PAMUKÇU Z., The Comparison of Intratechal Prilocaine, Prilocaine + Ketamine and Prilocaine + IV Ketamine for Spinal Anesthesia., World Congress of World Institute of Pain (01.11.2001-04.11.2001).
Poster
31. ARAR M. C., ALAGÖL A., YORULMAZ V., YURDAKOÇ A., PAMUKÇU Z., The Effects of Topical Lidocaine-Prilocaine Cream (EMLA) use before Radial Artery Cannulation., World Congress of World Institute of Pain (01.11.2001-04.11.2001).
Poster
32. ARAR M. C., KAYA G., KARAMANLIOĞLU B., ALAGÖL A., ÖZDEN A., PAMUKÇU Z., Effects of Sevoflurane and Isoflurane on Recovery in Geriatric Patients., Annual Meeting of European Society of Anaesthesiologists (17.11.2000-19.11.2000).
Poster
33. ARAR M. C., ZOROĞLU F., KARAMANLIOĞLU B., PAMUKÇU Z., The Value of Nizatidine and Famotidine in Prophylaxis of Aspiration Pneumonia in Cesarean Section., ESA Annual Congress, Nederlands (07.11.1999-10.11.1999).
Poster
34. KARAMANLIOĞLU B., ARAR M. C., SÖĞÜT N., PAMUKÇU Z., . Aarskog syndrome and Anaesthesia., European Congress of Anaesthesiology (24.11.1998-28.11.1998).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ARAR M. C., GÜR Ö., GÜRKAN S., DONBALOĞLU M. O., “Bildiri ve Program Kitapçığı” Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastada Brakiyal Arter Anevrizmasına Bağlı Akut ÜstEkstremite İskemisi; Olgu Sunumu, 479 pp., Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi Konferansı (23.11.2012-26.11.2012).
Poster
2. ARAR M. C., GÜRKAN S., GÜR Ö., Bildiri ve Program Kitapçığı” Endovenöz lazer ablasyon cerrahisindeki ilk sonuçlarımız, 374 pp, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi Konferansı Dahilinde (22.11.2012-26.11.2012).
Poster
3. ARAR M. C., EGE T., GÜR Ö., GÜRKAN S., DONBALOĞLU M. O., “Bildiri ve Program Kitapçığı” Üst ekstremite gecikmiş tip akut arter tıkanıklığında distal bypass; Olgu sunumu, 473 pp.,, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi Konferansı (22.11.2012-26.11.2012).
Poster
4. HEKİMOĞLU ŞAHİN S., ARAR M. C., ÇOLAK A., TÜKENMEZ B., YILDIRIM İ., “Bildiri ve Program Kitapçığı”AV Tam Blok ve bilateral üst ekstremite derin ven trombozu; Olgu sunumu, Ege T. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi (25.11.2010-28.11.2010).
Poster
5. ARAR M. C., EGE T., ALAGÖL A., ÇOLAK A., DURAN E., PAMUKÇU Z., Yüksek Kardiyak Riskli Hastalarda Çalışan Kalpte Baypas Cerrahisi ile Kardiyopulmoner Baypas Cerrahisinin Gastrik Mukoza Perfüzyonuna Etkisinin Tonometrik Monitörizasyon Yöntemi ile Belirlenmesi., Göğüs Kalp Damar Derneği XVI. Ulusal Kongresi (01.10.2010-05.10.2010).
Poster
6. ARAR M. C., ÇOLAK A., EGE T., CANBAZ S., TURAN F. N., GÜNDAY I., Açık Kalp Cerrahisi Sırasında BIS ve Entropi Kullanımının Anestezi Altında Farkında Olma ve Anestezik Tüketimine Etkisi., Göğüs Kalp Damar Derneği XVI. Ulusal Kongresi (28.10.2009-01.11.2009).
Poster
7. ARAR M. C., ÇOLAK A., SEVDİ M. S., GÜNDAY I., TURAN F. N., Aksiller Blok Uygulamalarında İki Ayrı Pozisyonun Etkinliği., XLIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. (28.10.2009-01.11.2009).
Poster
8. ARAR M. C., HEKİMOĞLU ŞAHİN S., ÇOLAK A., ATALAY M., Charge Sendromlu Olguda Anestezi Uygulaması. XLIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi., Türk Anest Rean Der Dergisi (28.10.2009-01.11.2009).
Poster
9. ÇOLAK A., ARAR M. C., HEKİMOĞLU ŞAHİN S., SÖKER A., GÜNDAY I., TURAN F. N., Endotrakeal Tüp Kafının Doğru Basınçta Şişirilmesinde Anestezist Deneyiminin Rolü., XLIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. (28.10.2009-01.11.2009).
Poster
10. ARAR M. C., HEKİMOĞLU ŞAHİN S., ÇOLAK A., SÖKER A., Epidermolizis Büllosalı Hastada Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu., Türk Anest Rean Der Dergisi (28.10.2009-01.11.2009).
Poster
11. ÇOLAK A., EGE T., GÜRKAN S., ÜNAL S., DURAN E., ARAR M. C., Hemodiyaliz Amacıyla Vena Kava İnferiorun Cerrahi Yolla Kateterizasyonu., XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongre Sayısı, Damar Cerrahi Dergisi (28.10.2009-01.11.2009).
Poster
12. ARAR M. C., ÇOLAK A., EGE T., HEKİMOĞLU ŞAHİN S., YILDIZ B., YILDIRIM İ., Kardiyopulmoner Baypas Başlangıç Solüsyonunda Kullanılan Farklı Tipte Kolloidlerin Postoperatif Dönemdeki Etkileri (Ön Çalışma)., Göğüs Kalp Damar Derneği (28.10.2009-01.11.2009).
Poster
13. ARAR M. C., ÇOLAK A., HEKİMOĞLU ŞAHİN S., AKIN F., KAVALCI G., Pandas Sendromu ve Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu., Türk Anest Rean Der Dergisi (28.10.2009-01.11.2009).
Poster
14. ARAR M. C., ÇOLAK A., EGE T., CAMBAZ S., KAVALCI G., Primer Hipotiroidi ve Açık Kalp Cerrahisi, XLIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. (28.10.2009-01.11.2009).
Poster
15. ARAR M. C., HEKİMOĞLU ŞAHİN S., ÇOLAK A., YILDIZ B., YANDIM T., Rett Sendromlu Olguda Anestezi Uygulaması., XLIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. (28.10.2009-01.11.2009).
Poster
16. ARAR M. C., ÇOLAK A., KAVALCI G., TURAN F. N., Solunum Yetmezliği Risk İndekslerinin Yoğun Bakım Gereksinimi ve Postoperatif Mortalite İle İlişkisi (Ön Çalışma)., XLIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. (28.10.2009-01.11.2009).
Poster
17. HEKİMOĞLU ŞAHİN S., ÇOLAK A., ARAR M. C., TÜKENMEZ B., YILDIRIM İ. O., Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Postdural Ponksiyon Başağrısı ve Subdural Hematom; Epidural Kan Yaması Uygulaması (Olgu Sunumu), 11. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi (28.10.2009-01.11.2009).
Poster
18. SÖKER A., ARAR M. C., ÇOLAK A., HEKİMOĞLU ŞAHİN S., TURAN F. N., Alt Ekstremite Kırığı Operasyonlarında Sürekli Spinal Anestezi Uygulaması: Levobupivakain ve Bupivakain Etkilerinin karşılaştırılması (Ön Çalışma)., 10. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi. (15.05.2009-18.05.2009).
Poster
19. ARAR M. C., HEKİMOĞLU ŞAHİN S., ÇOLAK A., AKIN F., TOP H., Gorlin-Goltz Sendromlu Hastada Anestezi Uygulaması: Zor Hava Yolu Riski., XLII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (29.10.2008-01.11.2008).
Poster
20. ARAR M. C., KILINÇER C., HAMAMCIOĞLU M. K., ŞİMŞEK O., BİRGİLİ B., ÇOBANOĞLU S., Ölümcül bir penetran intrakranial yaralanma olgusu. Türk Nöroşirurji Dergisi (Ek sayı Türk Nöroşirurji Derneği., XXII. Bilimsel Kongresi, (18.04.2008-22.04.2008).
Poster
21. ARAR M. C., VATAN İ., TURAN F. N., PAMUKÇU Z., Genel Anestezi Sırasında Kontrollü Hipotansiyon Uygulamasının Kognitif Fonksiyon ve Depresyon Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi (Ön Çalışma)., XLI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. (25.10.2007-28.10.2007).
Poster
22. ARAR M. C., ÇOLAK A., EGE T., SÖKER A., KARGI M., GÜNDAY I., TURAN F. N., Kardiyopulmoner Baypas Sırasında Normal ve Düşük Hematokrit Düzeyinin Kognitif Fonksiyonlara Etkisi., XLI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. (25.10.2007-28.10.2007).
Poster
23. ARAR M. C., TURAN F. N., ÇOLAK A., Gerçek Bir Uygulama Üzerinden, Kayıp Veri Yerine Değer Atama Yöntemi Olarak “Son Değeri İleri Taşıma” Yaklaşımı., Ulusal Biyoistatistik Kongresi (05.09.2007-08.09.2007).
Poster
24. ÇOLAK A., ARAR M. C., EGE T., GÜRKAN S., KARGI M., PAMUKÇU Z., TURAN F. N., Arterio-Venöz Fistül Cerrahisi İçin Aksiller Yaklaşımla Brakiyal Pleksus Bloğu Uygulanmasının Fistül Formasyonuna Etkisi (Ön Çalışma)., Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIV. Ulusal Kongresi. (31.05.2007-03.06.2007).
Poster
25. ARAR M. C., ÇOLAK A., EGE T., KAYA G., DURAN E., TURAN F. N., PAMUKÇU Z., Kardiyopulmoner Baypas Pompa Priming Sıvısına Ketamin Eklenmesinin Fenomen A Oluşumu Üzerine Etkisi (Retrospektif Araştırma)., Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIV. Ulusal Kongresi. (31.05.2007-03.06.2007).
Poster
26. ARAR M. C., ÇOLAK A., EGE T., SÖKER A., KARGI M., GÜNDAY I., TURAN F. N., Kardiyopulmoner Baypas Sırasında Normal ve Düşük Hematokrit Düzeyinin Kognitif Fonksiyonlara Etkisi (Ön Çalışma)., Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIV. Ulusal Kongresi, (31.05.2007-03.06.2007).
Poster
27. ÇIKIRIKÇIOĞLU M., ARAR M. C., EGE T., CANBAZ S., DURAN E., Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Kan Transfüzyonuna İkincil Pulmoner Mikroembolizasyonun Önlenmesinde Mikroaregat Filtre Etkinliğinin Değerlendirilmesi., Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği (01.11.2006-05.11.2006).
Poster
28. EGE T., ARAR M. C., ÇOLAK A., ÇAKIR H., DURAN E., Çalışan Kalpte Mitral Kapak Replasmanı Rutin Olarak Uygulanabilir Mi?, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği (01.11.2006-05.11.2006).
Poster
29. ARAR M. C., EGE T., CANBAZ S., GÜRKAN S., ÇOLAK A., DURAN E., İnfektif Endokarditte Cerrahi Uygulamalarımız., Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği (01.11.2006-05.11.2006).
Poster
30. KARAÇAYIR Y., ARAR M. C., ÇOLAK A., PAMUKÇU Z., SÜT N., . Deksmedetomidinin Genel Anestezi ve Epidural Anestezide Vücut Sıcaklığı Değişikliği ve Titreme Üzerine Etkileri., XL. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. (25.10.2006-29.10.2006).
Poster
31. EKSERT B., ARAR M. C., TURAN F. N., PAMUKÇU Z., Major Abdominal Cerrahide Torasik Epidural Anestezinin Hemodinami, Derlenme ve Postoperatif Analjezik Etkilerinin Karşılaştırılması (Ön Çalışma)., XL. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. (25.10.2006-29.10.2006).
Poster
32. ARAR M. C., ÇOLAK A., ALAGÖL A., UZEL Ş. Ş., EGE T., DURAN E., PAMUKÇU Z., Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Ekstübasyona Hemodinamik Yanıtın Önlenmesinde Esmolol ve Magnezyum Kullanımı., Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. (23.10.2006-29.10.2006).
Poster
33. ARAR M. C., ÇOLAK A., EGE T., SEVDİ S., Kardiyak Cerrahi Sırasında Heparin Antikoagülasyonu Sonrası ACT Ölçüm Zamanı Önemli mi? XL, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. (23.10.2006-29.10.2006).
Poster
34. ARAR M. C., ÇOLAK A., ALAGÖL A., TARIKÇI E., EGE T., DURAN E., PAMUKÇU Z., Kardiyopulmoner Bypass sırasında Kalp Akciğer Pompasına Sevofluran Eklenmesinin Analjezik Tüketimi ve Derlenme Üzerine Etkileri (Ön Çalışma)., Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIII. Kongresi, (20.04.2006-23.04.2006).
Poster
35. ÇOLAK A., ARAR M. C., İNAL M. T., OĞUZHAN N., PAMUKÇU Z., Yüksek Kardiak Riskli Hastada Spinal Anestezi Kateteri Uygulaması: Olgu Sunumu., Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIII. Kongresi. (20.04.2006-23.04.2006).
Poster
36. ÇOLAK A., ARAR M. C., EGE T., PAMUKÇU Z., Kardiyak Cerrahi Sonrası Levosimendanın Etkisi: Olgu Sunumu., Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIII. Kongresi (20.04.2006-23.02.2006).
Poster
37. ARAR M. C., EGE T., GÜRKAN S., PAMUKÇU Z., DURAN E., Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Olgularda Prostat İskemisini Önlemede E Vitamininin Rolü., Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIII. Kongresi. (02.04.2006-03.04.2006).
Poster
38. ARAR M. C., KAYA G., SEZER Y. A., PAMUKÇU Z., Dev Multinodüler Guatrlı Acil Olguda Entübasyon Güçlüğü., Grand Yazıcı Otel, Uludağ, 2006 (02.02.2006-03.02.2005).
Poster
39. ARAR M. C., ALAGÜL A., EGE T., DÖNERTAŞ Ş., TURAN F. N., GÜNDAY I., Aksiler pleksus bloğuna intravenöz deksmedetomidin eklenmesinin etkileri., Ulusal Ağrı Kongresi (05.12.2005-06.12.2005).
Poster
40. ARAR M. C., ALAGÖL A., EGE T., TURAN F. N., PAMUKÇU Z., Açık kalp cerrahisinde indüksiyonda kullanılan magnezyumun trakeal entübasyona karşı oluşan hemodinamik yanıta etkisi., XXVIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi (04.12.2005-05.12.2005).
Poster
41. ARAR M. C., ALAGÜL A., OĞUZHAN N., ÇALPUR O. U., PAMUKÇU Z., TURAN F. N., Genel anestezi altında bilateral diz protezi operasyonlarında turnike ile oluşan hipertansiyonun önlenmesinde nitrogliserin ve deksmedetomidin kullanımının karşılaştırılması., XXXVIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi (04.12.2005-05.12.2005).
Poster
42. ARAR M. C., DEMİREL S., TURAN F. N., PAMUKÇU Z., Genel anestezi altında yapılan EKT’nin hemodinamik kontrolünde esmolol kullanımının etkileri (ön çalışma)., XXXVIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi (04.12.2005-05.12.2005).
Poster
43. KAYA G., ARAR M. C., ALAGÖL A., BAYRAK F., PAMUKÇU Z., Guatr Operasyonlarında Hemodinamik Yanıtı Azaltmada Esmolol İnfüzyonunun Etkinliği., XXXVIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi (04.12.2005-05.12.2005).
Poster
44. ARAR M. C., DÖNERTAŞ Ş., DEMİREL S., PAMUKÇU Z., Uyanık Hastada Yüksek Torakal Epidural Anestezi ile Koroner Arter Bypass Operasyonu (Olgu Sunumu)., Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneğinin V. Sempozyumu, (01.12.2005-02.12.2005).
Poster
45. ARAR M. C., EGE T., KAYA G., DURAN E., GÜNDAY I., Açık Kalp Cerrahisinde Pompa Sıvısına Ketamin Eklenmesinin Etkileri., XXXVIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi (Ek sayı TARK 2004 Bildiri Özetleri), (01.12.2004-02.12.2004).
Poster
46. ALAGÖL A., ÇOLAK A., ARAR M. C., GÜNDAY I., Epidural Anestezi Sonrasında Horner Sendromu: Obstetrik Olgu Sunumu., XXXVIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi (Ek sayı TARK 2004 Bildiri Özetleri), (01.12.2004-02.12.2004).
Poster
47. ARAR M. C., ALAGÖL A., KAYA G., KARAÇAYIR Y., TURAN F. N., PAMUKÇU Z., . Kolorektal Cerrahide Torasik Epidural ile İV. PCA Uygulamasının Per ve Postoperatif Etikleri., XXXVIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi (Ek sayı TARK 2004 Bildiri Özetleri), (01.12.2004-02.12.2004).
Poster
48. ARAR M. C., ALAGÖL A., KAYA G., TURAN F. N., PAMUKÇU Z., Kraniyotomilerde Magnezyumun Çivili Başlık ile Oluşan Hemodinamik Yanıta Olan Etkileri., XXXVIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi (Ek sayı TARK 2004 Bildiri Özetleri), (01.12.2004-02.12.2004).
Poster
49. ARAR M. C., KÖSE H. E., KAYA G., PAMUKÇU Z., TURAN F. N., Elektif sezaryenlerde epidural anestezi ile genel anestezinin maternal ve neonatal etkilerinin karşılaştırılması., XXXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi (01.12.2003-02.12.2003).
Poster
50. ARAR M. C., KAYA G., ÜNLÜ N., EGE T., TURAN F. N., PAMUKÇU Z., KABG operasyonlarında propofol/ketamin ve propofol/alfentanil TİVA’sının hemodinami, BIS ve derlenme üzerine etkilerinin karşılaştırılması., XXXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi (01.12.2003-02.12.2003).
Poster
51. ARAR M. C., ÜNLÜ N., EGE T., ŞEKER Ş., PAMUKÇU Z., XXXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, XXXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi (02.11.2003-03.11.2003).
Poster
52. ARAR M. C., ALAGÖL A., KAYA G., KARAMANLIOĞLU B., EGE T., TURAN F. N., PAMUKÇU Z., Açık kalp cerrahisinde preoperatif rofekoksib kullanımının postoperatif analjezi ve pıhtılaşma profili üzerine etkileri., XXXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi (Ek sayı TARK 2003 Bildiri Özetleri), (01.11.2003-02.11.2003).
Poster
53. ARAR M. C., CANBAZ S., DURAN E., PAMUKÇU Z., Bilateral Torakotomi Operasyonu İçin Yüksek Torakal Epidural Analjezi Uygulaması., 6.Ulusal Ağrı Kongresi, (01.11.2003-02.11.2003).
Poster
54. KAYA G., ARAR M. C., KARAMANLIOĞLU B., PAMUKÇU Z., Geriyatrik hastalarda desfluran, sevofluran ve isofluran anestezisi sonrasında derlenme kriterlerinin karşılaştırılması., XXXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi (Ek sayı TARK 2003 Bildiri Özetleri), (01.11.2003-02.11.2003).
Poster
55. ARAR M. C., YORULMAZ V., TURAN F. N., PAMUKÇU Z., Koroner arter cerrahisinde, sevofluran ve yüksek doz fentanil anestezilerinin, hemodinami ve postoperatif derlenme üzerine etkilerinin karşılaştırılması., XXXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, (01.11.2003-02.11.2003).
Poster
56. ARAR M. C., EGE T., DURAN E., PAMUKÇU Z., Primer hipotiroidili bir olguda acil açık kalp cerrahisi için anestezi uygulaması., XXXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi (Ek sayı TARK 2003 Bildiri Özetleri), (01.11.2003-02.11.2003).
Poster
57. SUNAR H., ARAR M. C., YÜKSEL V., SALAN A., TÜRE M., DURAN E., Kardiyopulmoner Bypass Sırasında Akciğer Ventilasyonun Pulmoner Epitelyal Permeabiliteye Etkisi., Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, (03.11.2002-04.11.2002).
Poster
58. ARAR M. C., CEYLAN N., GEMLİK İ., SUNAR H., DURAN E., TURAN F. N., PAMUKÇU Z., Total Kardiyopulmoner Bypass (TKPB) Sırasında Ventilasyonun Stress Cevaba Etkileri., XXXVI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, (03.11.2002-04.11.2002).
Poster
59. İNAN Y., ARAR M. C., PAMUKÇU Z., TURAN F. N., Abdominal Cerrahide Remifentanil Destekli Sevofluran ve Desfluran Anestezisinin Hemodinamik Etkileri., XXXVI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, (01.10.2002-02.10.2002).
Poster
60. ARAR M. C., KARAMANLIOĞLU B., MOLLA S., GEMLİK İ., PAMUKÇU Z., Açık Kalp Cerrahisinin Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi., XXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, (01.12.2001-02.12.2001).
Poster
61. ARAR M. C., KARAMANLIOĞLU B., GEMLİK İ., KAYA G., PAMUKÇU Z., Açık Kalp Cerrahi Anestezisi Deneyimlerimiz., XXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, (01.11.2001-02.11.2001).
Poster
62. ARAR M. C., KARAMANLIOĞLU B., MOLLA S., YORULMAZ V., PAMUKÇU Z., . Elektif Kardiyak Ve Non Kardiyak Cerrahi İçin Genel Anestezi Uygulanan Vakalarda Beck Ölçeği İle Depresyon Değerlendirmesi., XXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (01.11.2001-02.11.2001).
Poster
63. ARAR M. C., ALAGÖL A., TURAN F. N., PAMUKÇU Z., Koroner Arter Cerrahisinde Premedikasyonda Diazem + Morfin ve Diazem + Klonidin Kullanımının Karşılaştırılması., XXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, (01.10.2001-02.11.2001).
Poster
64. ARAR M. C., ALAGÖL A., CEYLAN N., TURAN F. N., PAMUKÇU Z., Radial Arter Kanülasyonu Öncesi Transdermal Nitrogliserin Kullanımının Etkileri., XXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, (01.10.2001-02.10.2001).
Poster
65. ARAR M. C., KARAMANLIOĞLU B., PAMUKÇU Z., Bir Olguda Açık Kalp Cerrahisi ve Anestezik Yaklaşım., XXXIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (01.10.2000-02.10.2016).
Poster
66. ARAR M. C., ALAGÖL A., ESGİN S., PAMUKÇU Z., Abdominal cerrahide Preemptif Olarak Kullanılan Klonidin ve Tramodol’un etkilerinin karşılaştırılması., 5. Ulusal Ağrı Kongresi, (05.12.1999-06.12.1999).
Poster
67. ARAR M. C., ALAGÜL A., ARSLAN G., PAMUKÇU Z., 5. Ulusal Ağrı Kongresi,, XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, (01.12.1999-02.12.1999).
Poster
68. ARSLAN G., IŞIK B., ÖZDEN A., KARAMANLIOĞLU B., ARAR M. C., B. 1997-1999 yılları arasında radyodiagnostik uygulamalar sırasında kullanılan sedasyon yöntemlerine retrospektif bakış., Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları Sempozyumu (01.12.1999-02.12.1999).
Poster
69. ARSLAN G., GÜRELER C., KARAMANLIOĞLU B., MALKOÇ H., ARAR M. C., PAMUKÇU Z., Jinekolojik operasyonlar sonrası gelişen bulantı ve kusma proflaksisinde tropisetron ve granisetron’un kontrol grubu ile karşılaştırılması., XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Özet Kitabı, (01.12.1998-02.12.1998).
Poster
70. KARAMANLIOĞLU B., ARAR M. C., PAMUKÇU Z., Periferik Sinir Stimülatörü Tekniği ile Yapılan Perivasküler Aksiller Brakiyal Pleksus Bloğunda Bupivakain ile Bupivacain + Morfin Kullanımının Karşılaştırılması., III.Rejyonel Anestezi Kongresi, (01.10.1997-02.11.1997).
Poster
71. KARAMANLIOĞLU B., ARAR M. C., KAVAK F., GÜRELER C., PAMUKÇU Z., Skleroderma ve Anestezi, XXXI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (01.10.1997-02.11.1997).
Poster
Ulusal Projeler
1. Yüksek kardiyak riskli hastalarda çalışan kalpte bypass cerrahisi ile kardiyopulmoner bypass cerrahisinin gastrik mukozal oksijenasyona ve yoğun bakımda kalış süresine etkisi., ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici, 01.11.2005-01.11.2007.
Üyelikler
GKDAYBD ( Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği), Üye.
TARD (Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği) , Üye.
EACTA (European Association Cardiothorasic Anesthesiologists ), Üye.
ESA (European Society of Anesthesiology) , Üye.